Velkommen til Morvik legekontor

Vær oppmerksom på at denne tjenesten ikke må brukes ved behov for øyeblikkelig hjelp. Bruk da telefon (5595 8200) eller ring legevakten (116117). Ved livstruende sykdom ring 113. Som et alternativ kan du sende slike bestillinger på SMS (4731 2123). Husk å inkludere navn og fødselsdato i meldingen.

Så snart helsenorge.no er oppe og går, vil du kunne bestille time og resept, få svar på enkle spørsmål, eller starte eKonsultasjon med fastlegen din her. Vi oppfordrer derfor alle til å gjøre seg kjent med helsenorge.no. Logg inn og gi samtykke til bruk. Pass også på at din telefon og epost står under varslinger slik at du får beskjed når legen svarer deg.


Litt informasjon om legekontoret:

Vår telefon (5595 8200) er åpen fra 0830 til 1130 og fra 1230 til 1430. Pågangen er størst tidlig om morgenen. Den første timen vil vi prioritere de som trenger akutt-time samme dag. Dersom du skal bestille vanlig time som ikke haster, spørre om prøveresultat, fornye resept eller sykmelding, ber vi om at du venter med å ringe til etter kl. 0930.

Enkle bestillinger kan også sendes oss på telefaks (5595 8240) eller SMS (4731 2123). Husk da å oppgi navn og fødselsdato, og gi oss beskjed om dokumenter blir hentet eller skal sendes i posten (resepter blir sendt elektronisk direkte til apotek).

Dersom vi skal sende eller faxe, er det et ekspedisjonsgebyr på 59 kr.

Vi har inngått avtale med Melin Medical om innkreving av pasientbetaling. Dette omfatter også alle giroer. Melin Medical beregner seg et fakturagebyr for denne tjenesten, og det vil derfor være atskillig billigere å hente dokumentene på legekontoret. Da betaler en bare honoraret, uten gebyr.

Dersom du bare skal på laboratoriet, uten samtidig legekonsultasjon, ber vi om at du møter i tiden 0830-1030 eller 1230-1330.

Sist oppdatert: 6. mars 2016