Velkommen til Morvik legekontor

Du kan nå bestille time og resept, starte eKonsultasjon med fastlegen eller få svar på enkle, praktiske spørsmål (eKontakt) gjennom helsenorge.no. Dersom dette er første gang du logger deg inn, så husk å gi samtykke til bruk. Pass også på at din telefon og epost står under varslinger slik at du får beskjed når legen svarer deg. Se ellers denne instruksjonsfilmen som viser hvordan tjenesten brukes

For noen som var tidlig ute med å registrere seg på helsenorge.no, har ikke dette fungert som forventet, i den forstand at vårt journalsystem ikke har "oppdaget" registreringen. Dette kan nå rettes opp hvis du går inn på helsenorge.no og sender en melding til legekontoret, gjerne en testmelding (f.eks. eKontakt). Da vil kommunikasjonskanalen åpnes, slik at også vi kan sende meldinger til deg.

Vær oppmerksom på at denne tjenesten ikke må brukes ved behov for øyeblikkelig hjelp. Bruk da telefon (5595 8200) eller ring legevakten (116117). Ved livstruende sykdom ring 113.

Litt informasjon om legekontoret

Kontoret er åpent i tiden 0820-1430. Vår telefon (5595 8200) er åpen fra 0830 til 1130 og fra 1230 til 1430. Pågangen er størst tidlig om morgenen. Den første timen vil vi prioritere de som trenger akutt-time samme dag. Dersom du skal bestille vanlig time som ikke haster, spørre om prøveresultat, fornye resept eller sykmelding, ber vi om at du venter med å ringe til etter kl. 0930.

Dersom vi skal sende dokumenter i posten, er det et ekspedisjonsgebyr på 59 kr. Vi har inngått avtale med Melin Medical om innkreving av pasientbetaling. Dette omfatter også alle giroer. Melin Medical beregner seg et fakturagebyr for denne tjenesten, og det vil derfor være atskillig billigere å hente dokumentene på legekontoret. Da betaler en bare honoraret, uten gebyr.

Dersom du bare skal på laboratoriet, uten samtidig legekonsultasjon, ber vi om at du møter i tiden 0830-1030 eller 1230-1330.

Sist oppdatert: 11. mars 2017